Je bent hier: PCC  voor verwijzers werkwijze pcc

Werkwijze PCC


Als arts, diëtist, fysiotherapeut of maatschappelijk werker constateert u dat uw patiënt of cliënt voor psychische begeleiding in aanmerking komt. PCC is in staat efficiënte zorg van hoge kwaliteit te bieden. Mede door intensief met u en/of andere verwijzers samen te werken.


Het zorgprogramma

Basis voor het te volgen zorgprogramma  is het vaststellen van de hulpvraag. Dit gebeurt tijdens de telefonische screening en in het daarop volgende intakegesprek met de psycholoog. Na het intakegesprek neemt de psycholoog, met instemming van de cliënt, contact op met de betrokken verwijzer om tot een goed afgestemd en op maat gemaakt zorgprogramma te komen.

Als de hulpvraag duidelijk is, wordt het zorgprogramma  direct gestart. Gedurende het programma begeleidt PCC de cliënt, geeft praktische adviezen en speelt in op vragen van de cliënt. De psychologen van PCC geven de verwijzer(s) gedurende het traject terugkoppeling over het verloop van de behandeling. 

 

Een diagnostiek traject wordt ingezet als de hulpvraag nog niet duidelijk is of wanneer de cliënt wilt weten waar de klachten vandaan komen. In een psychologisch onderzoek wordt informatie over de persoonlijkheid, klachten en psychosociale vaardigheden verzameld. De resultaten worden in een adviesgesprek besproken en de cliënt krijgt advies over de vervolgstappen. PCC houdt, na toestemming van de cliënt, contact met de verwijzer(s), deelt schriftelijke rapportages van de onderzoeken en bespreekt de te volgen behandeling.


Door gebruik te maken van hulp-apps en telefonische consulten gedurende de coaching waarborgt PCC de continuïteit en de kwaliteit van het zorgprogramma.

Samen de juiste hulp bieden
Goede screening en diagnose vormen bij PCC de basis voor een effectief zorgprogramma afgestemd op de specifieke vraag. De hierbij intensieve begeleiding van de cliënt en de samenwerking met de  betreffende verwijzer(s) garandeert kwaliteit en leidt tot het gewenste resultaat.

PCC heeft ook zorgprogramma’s ontwikkeld voor individuele coaching van volwassenen: stressmanagement, re-integratie en de leefstijl coaching. Lees meer hierover bij aanbod voor volwassenen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het coachingstraject of direct een afspraak? Het contactcenter van PCC is telefonisch te bereiken op 088 4656000 of via mail.

 

 

Vraag onze
brochure aan

Wil je meer lezen over PCC? Vul de
gegevens in en we sturen je zo snel
mogelijk een brochure.

Dhr.
Mevr.
Bedrijf.

Voorletters en achternaam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats