Je bent hier: PCC  voor verwijzers aanbod voor volwassenen

Aanbod volwassenen


Een ingrijpende gebeurtenis, arbeidsconflict, relatieprobleem of negatieve gedragseigenschap kan ertoe leiden dat je er zelf even niet meer uitkomt. PCC biedt hulp. Samen met jou bekijkt de psycholoog van PCC je hulpvraag. Op basis van de diagnose zijn er verschillende zorgprogramma’s mogelijk:


- Individuele coaching
- Assertiviteit
- Sociale vaardigheid
- Psychosomatische klachten
- Stressmanagement
- Leefstijl coaching
- Systeem
- Pesten op het werk
- Arbeidsconflict

- Verslavingsproblematiek

- Onderzoeken

Individuele coaching
Je wilt beter functioneren en leren omgaan met je klachten. Het zorgprogramma individuele coaching van PCC helpt je daarbij. PCC zet dit zorgprogramma in bij de volgende hulpvragen:

- angst
- depressie
- overspannenheid
- burn-out
- paniekklachten
- relatieproblemen
- opvoedingsproblemen
- rouwverwerking
- verwerken van een echtscheiding
- posttraumatische klachten.


Genoemde hulpvragen kunnen psychosomatische klachten opleveren zoals hoofdpijn en spanning. Psychosomatische klachten zijn niet verklaarbaar door een onderliggende lichamelijke ziekte en ontstaan als je spanning (uit heden of verleden) niet kunt loslaten. De krachtige wisselwerking tussen lichaam en geest is van invloed op je gezondheid en kan je dagelijks functioneren beperken of zelfs verhinderen. PCC helpt je beter met de klachten te kunnen functioneren. Thuis en op het werk.


Assertiviteit
Je hebt moeite met het aangeven van je wensen en neemt niet graag zelf initiatief. Of je vindt het juist moeilijk je grenzen aan te geven. PCC helpt je het heft in eigen hand te nemen. Dit zorgprogramma is voor jou geschikt als je erg verlegen of juist overheersend bent. Samen zoeken we naar een manier om controle op je gedrag te houden.

Sociale vaardigheid
Meer sociale contacten opbouwen en je contactuele vaardigheden verbeteren. PCC biedt coaching in sociale interactie met anderen. Aan de hand van psychodiagnostisch onderzoek gaan we na wat de oorzaken van problemen in je sociale vaardigheden zijn. In dit zorgprogramma leer je omgaan met voor jou lastige situaties. Je gaat andere mensen niet meer uit de weg en leert op jezelf te vertrouwen.


Faalangst
Bij faalangst bestaat de angst om te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld. Op de meest ongelukkige momenten slaat het toe en kan het belemmerend werken. Tijdens een sollicitatiegesprek, vlak voor een beoordelingsgesprek of een presentatie. PCC heeft doelgerichte zorgprogramma’s ontwikkeld die de werkresultaten verbeteren en je helpen realistische doelen te stellen.


Stressmanagement
Een te grote hoeveelheid werk maar dit niet communiceren naar je leidinggevende. Onzeker worden door contact met collega’s. Situaties die voor veel mensen herkenbaar zijn en voortkomen uit het ervaren van spanning in de omgang en communicatie met anderen. Deze spanning uit zich bij iedereen in verschillend gedrag. Het stressmanagement programma van PCC brengt de stress waaraan je bloot staat op een niveau waarbij je toch optimaal functioneert. Als stress op een gezonde manier te hanteren is, dan is de oorzaak ervan geen probleem.

Leefstijl coaching (in samenwerking met de Bergman Clinics)
De psychologen van PCC testen en begeleiden onder andere mensen met vermoedelijk een verstoord zelfbeeld, het zogenaamde BDD (Body Dismorphic Disorder). Je uiterlijk kan in een korte periode veranderd zijn, maar je zelfbeeld en gedrag nog niet. PCC coacht je in het vinden van een nieuwe balans.

Systeem
Heb je behoefte aan relatietherapie of hulp nodig bij een arbeidsconflict? PCC verzorgt relatietherapieën tussen partners en coaching bij een arbeidsconflict met behulp van een systeembenadering. Deze methode gaat ervan uit dat je omgeving (gezin, relatienetwerk) mede van invloed is op je persoonlijkheid. De coaching richt zich op het duidelijk maken en mogelijk veranderen van problemen in je thuis- en/of werksituatie. Tijdens de coaching probeert de psycholoog de problemen op te sporen en zichtbaar te maken. En wordt er samen met je omgeving gekeken naar de oplossing voor het probleem.

Pesten op het werk
Een grapje op de werkvloer moet volgens veel werkgevers en werknemers kunnen. Maar gericht pesten op het werk heeft als doel een ander te schaden of voordeel uit een bepaalde situatie te halen. De persoon die het doelwit is van pestgedrag, kan zich vaak slecht verweren. De psychologen van PCC zijn in staat deze situatie te herkennen en helpen je hier op proactieve wijze mee om te gaan.  


Arbeidsconflict
Het komt regelmatig voor: psychische problemen door arbeidsconflicten. Hoe voorkom je escalatie van een arbeidsconflict? Conflicten kunnen nuttig zijn en juist verhelderend werken. PCC is ervaren in het optreden als mediator en het aan de orde stellen van reële problemen zodat onopgemerkte knelpunten naar voren worden gebracht.

 

Verslavingsproblematiek

Maak je je wel eens zorgen over je alcoholgebruik ? Of lukt het je niet meer om te stoppen met blowen of gokken ? Dan kan het zorgprogramma 'anders omgaan met verslavend gedrag' je hierbij helpen. In dit zorgprogramma wordt er dieper in gegaan op de achtergrond van je verslavingsproblematiek. Ook krijg je meer zicht op risicosituaties en ga je samen met je behandelaar op zoek naar manieren om ander gedrag aan te leren.


Onderzoeken
Bij PCC vormt een goede diagnose de basis van een effectieve behandeling. In sommige gevallen blijkt het echter lastig de exacte hulpvraag aan te wijzen. PCC biedt dan de mogelijkheid om uitgebreid psychologisch onderzoek uit te voeren. Dit onderzoek kan gericht zijn op: 

- persoonlijkheid
- concentratie & intelligentie  
- onderzoek naar stoornissen & vaardigheden.

Contact
Wil je meer weten over de zorgprogramma's, werkwijze of algemene informatie? Het contactcenter van PCC is telefonisch te bereiken op 088 4656000 of via mail.  

 


Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je
dan nu in voor onze nieuwsbrief.