Je bent hier: PCC  voor verwijzers aanbod voor kind & jeugd

Aanbod voor kind & jeugd

Elk kind is uniek en verdient de juiste coaching. Gedraagt een kind zich anders dan normaal, is er sprake van spanning of lichamelijke klachten zonder medische redenen? Dit kan aanleiding zijn om hulp in te schakelen.

 

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe jeugdwet waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging en uitvoering van de jeugdhulp. Het doel van deze nieuwe jeugdwet is om de zorg "dichter bij huis" te organiseren. In 2015 kunt u voor de verwijzing van een kind of jeugdige naar de geestelijke gezondheidszorg dan ook terecht bij zowel uw gemeente als de jeugd- of huisarts. De gemeenten en de jeugd- of huisartsen hebben hier samen afspraken over gemaakt.
De behandeling vindt plaats bij een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft afgesloten. PCC heeft met de regio's van onze vier vestigingen en de omliggende gemeentes contracten afgesloten. Voor meer informatie gaat u naar 'kosten en verzekering'.

 

PCC biedt coachingstrajecten speciaal gericht op kinderen en jongeren. Hun specifieke hulpvraag staat hierbij centraal. Er is keuze uit de volgende zorgprogramma's:

 

- Individuele coaching
- Assertiviteit
- Sociale vaardigheid
- Psychosomatische klachten
- Faalangst
- Multidisciplinair programma Obesitas
- Systeem
- Onderzoeken

 

Individuele coaching op uiteenlopende gebieden
Voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar biedt PCC begeleiding op verschillende gebieden:

 

- stemmings-, angst- en paniekklachten
- gepest worden
- klachten door scheiding
- rouwverwerking

 

Assertiviteit
Een kind heeft moeite met het aangeven van wensen, neemt niet graag zelf initiatief en vindt het moeilijk om grenzen aan te geven. PCC helpt een kind het heft in eigen hand te nemen. Dit zorgprogramma is geschikt als een kind erg verlegen of juist overheersend is. Samen zoeken we naar een manier om controle op zijn of haar gedrag te houden. Dit programma kan tevens in groepsverband worden gegeven.

 

Sociale vaardigheid
Sommige kinderen hebben weinig of geen vriendjes. Ze zijn regelmatig het mikpunt van plagerijen en kunnen zich hier onvoldoende tegen verweren. PCC biedt een zorgprogramma waarbij een kind alleen of in kleine groepjes op een praktische manier met lastige situaties om leert gaan. Voor dit programma geldt ook dat dit in groepsverband gegeven kan worden.

 

Psychosomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn fysieke klachten zonder medische oorzaak die vaak ontstaan uit het moeilijk loslaten van spanning. Kinderen en jongeren met deze klachten worden beperkt of zelfs gehinderd in hun dagelijks functioneren. PCC helpt hen om beter met de klachten te kunnen functioneren. Op school en thuis.

 

Faalangst
Kinderen of jongeren met faalangst zijn bang om te mislukken in situaties waarin ze worden beoordeeld of denken te worden beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend en laat hen vaak vanuit een negatief zelfbeeld denken. Gedurende dit zorgprogramma, helpt PCC kinderen en jongeren om realistische doelen te stellen en op een andere manier te leren denken. Het zorgprogramma voor faalangst kan in sommige gevallen ook in groepsverband worden gegeven.

 

Multidisciplinair programma Obesitas
Kinderen en jongeren met een matige tot zware vorm van overgewicht worden begeleid in hun weg naar een actieve en gezonde leefstijl. PCC verzorgt deze coaching in samenwerking met een fysiotherapeut en een diëtist. Door ouders actief te betrekken, wordt na afloop van het programma de leefstijlverandering van hun kinderen verankerd.

 

Systeem
De systeemgerichte aanpak gaat ervan uit dat de omgeving (het gezin, vriend(inn)en, (sport)clubs) mede van invloed is op het welzijn van het kind. Dit zorgprogramma richt zich op het duidelijk maken en mogelijk veranderen van problemen in de thuissituatie. Tijdens de coaching spoort de psycholoog problemen op en maakt ze zichtbaar. Samen met de ouders wordt gekeken naar de oplossing voor het probleem. Indien gewenst, biedt PCC coaching ter versterking van de relatie tussen ouder en kind.

 

Onderzoeken
In sommige gevallen is onderzoek naar mogelijke oorzaken van klachten wenselijk. PCC is een inmiddels ervaren professional op het gebied van onderzoek bij kinderen en jongeren. Alle onderzoeken vallen onder de eerstelijns zorg. PCC kan de volgende onderzoeken uitvoeren:

 

- persoonlijkheid
- concentratie & intelligentie
- leerproblemen
- schooladvies
- stoornissen & vaardigheden.Contact
Wil je meer weten over deze zorgprogramma’s, werkwijze of algemene informatie? Het contactcenter van PCC is telefonisch te bereiken op 088 4656000 of via mail op info@pccnederland.nl.Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je
dan nu in voor onze nieuwsbrief.