Je bent hier: PCC  voor scholen werkwijze pcc

Werkwijze PCC


Gedraagt een kind zich anders dan gewend, is er sprake van spanning of  lichamelijke klachten zonder medische redenen? Maak je je zorgen over zijn of haar ontwikkeling? Dit kan aanleiding zijn om hulp in te schakelen. PCC heeft ervaren psychologen en orthopedagogen die een kind van diagnose tot en met coaching begeleiden.


Hoe werkt het?
Je vindt dat een kind bij jou op school in aanmerking komt voor extra coaching en geeft dit bij de betreffende ouders aan. De ouders kunnen dan contact opnemen met PCC voor het inplannen van een intakegesprek. Hierbij wordt altijd toestemming gevraagd voor overleg van PCC, met bij het kind betrokken zorgprofessionals, zoals een leerkracht of zorgcoördinator. Dit contact is belangrijk om de bevindingen van PCC met die van de betrokken professionals te kunnen vergelijken. De ouders blijven altijd de opdrachtgever.


Het zorgprogramma

In het intakegesprek wordt de specifieke hulpvraag besproken en samen met de psycholoog of orthopedagoog gekeken naar de juiste indeling van het te volgen traject.

Is er een duidelijke hulpvraag vanuit het kind en/of de ouders, dan kan het zorgprogramma direct beginnen. Omdat PCC betrokkenheid van de ouders erg belangrijk vindt, plannen wij ook voor hen een zorgprogramma in.

Als de hulpvraag niet helemaal duidelijk is, of het kind en/of de ouders willen weten waar de klachten vandaan komen, dan volgt er een diagnostisch traject. Dit traject bestaat uit een of meerdere psychologisch(e) onderzoek(en) waarin informatie over persoonlijkheid, klachten en psychosociale vaardigheden wordt verzameld. In een adviesgesprek bespreekt de psycholoog of orthopedagoog de resultaten met ouders en kind en wordt er tevens advies gegeven voor de vervolgstappen. PCC betrekt, mits toestemming, de school of andere betrokken zorgprofessionals in deze stappen en deelt met hen de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek. 

 

Intelligentie onderzoek

PCC maakt voor het bepalen van het intelligentieniveau van kinderen gebruik van de WISC III. Dit is de meest gebruikte intellientietest voor kinderen tussen de 6 en de 17 jaar. Wij kiezen er op dit moment voor om nog niet te werken met de WISC V, omdat deze door de COTAN nog in beoordeling is. De WISC III is door de COTAN voldoende tot goed beoordeeld.

 


Samenwerking met betrokken professionals
Voor het stellen van een goede diagnose hecht PCC veel waarde aan samenwerking in de eerste lijn. De ervaringen van leerkrachten, zorgcoördinatoren, mentoren, intern begeleiders en remedial teachers zijn onmisbaar om een goed beeld van een kind te kunnen vormen. En uit ervaring blijkt dat een goede diagnose de begeleidingsduur aanzienlijk verkort.


Samenwerking met kinderpsychiater
PCC onderhoudt korte lijntjes met een ervaren kinderpsychiater. Door de effectieve samenwerking kunnen wij er zorg voor dragen dat een kind ook in de tweede lijn snel geholpen kan worden.


Zelfregulatie methode

Gedurende het coachingstraject maakt PCC gebruik van de zelfregulatie methode. Deze methode bestaat uit drie fasen die achtereenvolgens tot gedragsverandering en afname van klachten leiden:

  • FASE 1 Het selecteren van je persoonlijke doel en het maken van jouw plan van aanpak. Uit recent onderzoek is gebleken dat bevordering van gezondheid begint met het stellen van doelen (Maes & Karoly, 2005).
  • FASE 2 Beginnen met het bereiken van jouw doelstelling aan de hand van het plan van aanpak. Om je te helpen bij de verandering brengen we motiverende factoren en hulpbronnen in kaart en krijg je oplossingsgerichte- en interactievaardigheden aangeleerd.
  • FASE 3 We besteden aandacht aan de verankering van jouw gedragsverandering en evalueren het programma.

Unieke aandacht voor elk kind
PCC biedt een kind de beste persoonlijke coaching. Om welke klacht of gedragsverandering het ook gaat. Geen standaard coachingstraject maar een traject afgestemd op de individuele behoefte van elk kind en/of ouder(s).

Contact

Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via 088 4656000 of via info@pccnederland.nl

 

Vraag onze
brochure aan

Wil je meer lezen over PCC? Vul de
gegevens in en we sturen je zo snel
mogelijk een brochure.

Dhr.
Mevr.
Bedrijf.

Voorletters en achternaam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats