Je bent hier: PCC  voor jou kosten & verzekering

Vergoeding Volwassenen

Vergoeding 2018 volwassenen
Ook in 2018 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel valt de vergoeding onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Voorwaarde voor vergoeding is de aanwezigheid van een toereikende verwijsbrief van de huisarts. Zie verder onderstaand "PCC denkt mee".
Afhankelijk van de zorgverzekeraar biedt een aanvullende verzekering een vergoeding voor extra sessies of aanvullende diagnostiek.

 

Rechtstreeks declareren
PCC heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars en gemeenten contracten afgesloten, zodat de begeleidingstrajecten rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Onderstaande lijst is een overzicht van de zorgverzekeraars en gemeenten waarmee PCC afspraken heeft over de vergoeding van de trajecten in de Basis GGZ.

 

Achmea Zorg
- Zilveren Kruis
- Agis
- DVZ
- OMS
- Avero Achmea
- Interpolis
- FBTO Zorgverzekeringen
- OZF
- Aevitea
- IAK Verzekeringen
- Turien & Co Avera Achmea
- Nedasco Assuradeuren

 

CZ - Delta Lloyd
- CZ
- Delta Lloyd
- OWM Centrale Zorgverzekeraars
- OHRA Zorgverzekeringen

 

Menzis
- OWM Ander Zorg
- Azivo

 

Multi Zorg
- OWM DSW
- OWM (Stad Holland)
- PNO Ziektekosten
- VVAA
- ONVZ
- ASR Ziektekostenverzekering
- Ditzo (ASR)
- Salland (ENO)
- HollandZorg (ENO)
- Energiek (ENO)
- De Friesland

 

Zorg en Zekerheid

 

Zorgverzekeraar UVIT
- VGZ
- Unive
- Zekur
- Zorgzaam Verzekerd
- Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht (SZVK)
- UMC
- IZA
- IZA Gemeenten (VNG)
- IZA Cura (Drechtsteden en Roerdalen)
- Turien/IZA Cura (gemeente Den Haag, Ooievaar, Zuid-Limburg)
- IZZ
- Aevitae (Goudse)
- VPZ (Assuradeuren)
- IAK VGZ
- Turien & Co VGZ

 

Nedasco B.V.

 

De Amersfoortse

 

Tijdelijke aanmeldstop VGZ (tot 1-1-2019)

Tot onze spijt kunnen wij clienten verzekerd bij VGZ helaas tot het einde van dit kalenderjaar niet vergoed ondersteunen. De volgende zorgverzekeraars vallen onder VGZ:

- VGZ

- IZZ

- IZA

- Zorgverzekeraar UMC

- Univé Zorg

- VGZ Cares

 

Neemt u voor vragen gerust contact met ons op.

 

Laatste update: 30-10-2018

 

Kwaliteit gegarandeerd
Onze zorgprogramma’s zijn afgestemd op de veranderingen in de zorg. Hierdoor is PCC in staat de hoge kwaliteit van zorg te handhaven. Een voorbeeld hiervan is de inzet van E-consulten en telefonische consulten.  


PCC denkt mee
De zorgprogramma’s van PCC worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts waarin o.a. duidelijk vermeld staat dat er een vermoeden is van een psychologische (DSM) stoornis. Op basis van de geïndiceerde diagnose en in overeenstemming met elkaar wordt gekozen voor behandeling van een door de NZA vastgesteld zorgproduct en tarief.

 

Wanneer er geen sprake is van een DSM stoornis, is vergoeding bij de zorgverzekeraar niet mogelijk en stemmen wij de kosten samen met u af. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om gesprekken zelf te betalen als u geen aanspraak wil maken op uw zorgverzekering en eigen risico. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het te kiezen zorgprogramma en zullen wij bij aanmelding met u bespreken.  

 

Vergoeding kinderen en jeugdigen
voor de vergoeding van jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen zie het kopje Kosten & verzekering op de pagina 'Voor scholen'. 

 

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via  telefoonnummer 088 46 56 000 of via info@pccnederland.nl