Je bent hier: PCC  voor jou kosten & verzekering

Vergoeding Volwassenen

Vergoeding 2019 volwassenen
Ook in 2019 heeft u vanuit uw basisverzekering recht op vergoeding van psychologische hulp in de Basis GGZ. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Wel valt de vergoeding onder het eigen risico. Het eigen risico betaalt u rechtstreeks aan uw zorgverzekeraar. Voorwaarde voor vergoeding is de aanwezigheid van een toereikende verwijsbrief van de huisarts. Zie verder onderstaand "PCC denkt mee".
Afhankelijk van de zorgverzekeraar biedt een aanvullende verzekering een vergoeding voor extra sessies of aanvullende diagnostiek.

 

Rechtstreeks declareren
PCC heeft met nagenoeg alle zorgverzekeraars en gemeenten contracten afgesloten, zodat de begeleidingstrajecten rechtstreeks gedeclareerd kunnen worden. Onderstaande lijst is een overzicht van de zorgverzekeraars en gemeenten waarmee PCC afspraken heeft over de vergoeding van de trajecten in de Basis GGZ.

 

Zilveren Kruis Achmea:
- Zilveren Kruis Zorgverzekeringen
- Avero Achmea Zorgverzekeringen
- Interpolis Zorgverzekeringen
- FBTO Zorgverzekeringen
- Aevitea 
- IAK Volmacht
- De Friesland Zorgverzekeringen

 

CZ:
- Centrale Ziektekostenverzekering NZV
- OWM Centrale Zorgverzekeraars
- OHRA Zorgverzekeringen

 

Menzis:
- Menzis zorgverzekeraar

- Anderzorg NV

 

VGZ:
- VGZ Zorgverzekeraar
- VGZ voor de zorg
- IZA Zorgverzekeraar
- UMC Zorgverzekeraar
- Univé Zorgverzekeraar

- Nerdasco

 

Caresq:
- Caresq Zorgverzekeringen
- CAK Volmacht

 

VRZ:

- Zorg en Zekerheid Zorgverzekeringen

- Eno Zorgverzekeringen

- ONVZ Zorgverzekeringen

 

DSW:

- DSW Zorgverzekeraar

- InTwente Zorgverzekeraar

- Stad Holland Zorgverzekeraar

- A.S.R. Ziektekostenverzekeringen

- De Amersfoortse

- Ditzo

 

Kwaliteit gegarandeerd
Onze zorgprogramma’s zijn afgestemd op de veranderingen in de zorg. Hierdoor is PCC in staat de hoge kwaliteit van zorg te handhaven. Een voorbeeld hiervan is de inzet van E-consulten en telefonische consulten.  


PCC denkt mee
De zorgprogramma’s van PCC worden volledig vergoed vanuit de basisverzekering, mits er sprake is van een verwijsbrief van de huisarts waarin o.a. duidelijk vermeld staat dat er een vermoeden is van een psychologische (DSM) stoornis. Op basis van de geïndiceerde diagnose en in overeenstemming met elkaar wordt gekozen voor behandeling van een door de NZA vastgesteld zorgproduct en tarief.

 

Wanneer er geen sprake is van een DSM stoornis, is vergoeding bij de zorgverzekeraar niet mogelijk en stemmen wij de kosten samen met u af. Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid om gesprekken zelf te betalen als u geen aanspraak wilt maken op uw zorgverzekering en eigen risico. De kosten hiervoor zijn afhankelijk van het te kiezen zorgprogramma en zullen wij bij aanmelding met u bespreken.  

 

Vergoeding kinderen en jeugdigen
voor de vergoeding van jeugdhulp voor kinderen en jeugdigen zie het kopje Kosten & verzekering op de pagina 'Voor scholen'. 

 

Vragen?
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via  telefoonnummer 088 46 56 000 of via info@pccnederland.nl