Je bent hier: PCC  voor jou aanbod voor kind & jeugd

Aanbod voor kind & jeugd


Elk kind is uniek en verdient de juiste coaching. Gedraagt een kind zich anders dan normaal, is er sprake van spanning of lichamelijke klachten zonder medische redenen? Dit kan aanleiding zijn om hulp in te schakelen.

 

PCC biedt coachingstrajecten speciaal gericht op kinderen en jongeren. Hun specifieke hulpvraag staat hierbij centraal. Er is keuze uit de volgende zorgprogramma’s:

- Onderzoeken

- Individuele coaching

- Psychosomatische klachten
- Faalangst
- Systeemtherapie

- Sociale vaardigheid (groepsverband)

- Assertiviteit (individueel en groepsverband)

 

Onderzoeken

In sommige gevallenis onderzoek naar mogelijke oorzaken van klachten wenselijk. PCC is een inmiddels ervaren professiol op het gebied van onderzoek bij kinderen en jongeren. Alle onderzoeken vallen onder de basis geestelijke gezondheidszorg. PCC kan de volgende onderzoeken uitvoeren:

-persoonlijkheid

- concentratie en intelligentie

- leerproblemen

- schooladvies

- stoornissen & vaardigheden

 

Intelligentie onderzoek

PCC maakt voor het bepalen van het intelligentie niveau bij kinderen gebruik van de WISC III. Dit is de meest gebruikte intelligentie test voor kinderen tussen de 6 en de 17 jaar. Wij kiezen er op dit moment voor om nog niet te werken met de WISC V, omdat deze door de COTAN nog in beoordeling is. De WISC III is door de COTAN voldoende tot goed beoordeeld.


Individuele coaching
op uiteenlopende gebieden
Voor jongeren in de leeftijd van 6 tot 18 jaar biedt PCC begeleiding op verschillende gebieden:

- stemmings-, angst- en paniekklachten
- gepest worden
- klachten door scheiding
- rouwverwerking


Psychosomatische klachten
Psychosomatische klachten zijn fysieke klachten zonder medische oorzaak die vaak ontstaan uit het moeilijk loslaten van spanning. Kinderen en jongeren met deze klachten worden beperkt of zelfs gehinderd in hun dagelijks functioneren. PCC helpt hen om beter met de klachten te kunnen functioneren. Op school en thuis. 


Faalangst
Kinderen of jongeren met faalangst zijn bang om te mislukken in situaties waarin ze worden beoordeeld of denken te worden beoordeeld. Deze angst werkt belemmerend en laat hen vaak vanuit een negatief zelfbeeld denken. Gedurende dit zorgprogramma, helpt PCC kinderen en jongeren om realistische doelen te stellen en op een andere manier te leren denken. Het zorgprogramma voor faalangst kan in sommige gevallen ook in groepsverband worden gegeven.


Systeemtherapie
De systeemgerichte aanpak gaat ervan uit dat de omgeving (het gezin, vriend(inn)en, (sport)clubs) mede van invloed is op het welzijn van het kind. Dit zorgprogramma richt zich op het duidelijk maken en mogelijk veranderen van problemen in de thuissituatie. Tijdens de coaching spoort de psycholoog problemen op en maakt ze zichtbaar. Samen met de ouders wordt gekeken naar de oplossing voor het probleem. Indien gewenst, biedt PCC coaching ter versterking van de relatie tussen ouder en kind.

 

Sociale vaardigheid (groepsverband)

Sommige kinderen hebben weinig of geen vriendjes. Ze zijn regelmatig het mikpunt van plagerijen en kunnen zich hier onvoldoende tegen verweren. PCC biedt een zorgprogramma waarbij een kind in kleine groepjes op een praktische manier met lastige situaties om leert gaan. Dit programma wordt in groepsverband gegeven, bij voldoende aanmeldingen.

 

Assertiviteit (individueel en groepsverband)

Een kind heeft moeite met het aangeven van wensen, neemt niet graag zelf initiatief en vindt het moeilijk om grenzen aan te geven. PCC helpt een kind het heft in eigen hand te nemen. Dit zorgprogramma is geschikt als een kind erg verlegen of juist overheersend is. Samen zoeken we naar een manier om controle op zijn of haar gedrag te houden. Dit programma wordt individueel of in groepsverband gegeven. De groepstraining kan enkel plaatsvinden bij voldoende aanmeldingen.


Vergoeding

Per 1 januari 2015 is er een nieuwe jeugdwet waarbij de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging en uitvoering van de jeugdhulp. U kunt voor de verwijzinig van een kind of jeugdige naar PCC terecht bij zowel uw gemeente als de jeugd- of huisarts. De gemeenten en de jeugd- en huisartsen hebben hyier samen afspraken over gemaakt.

 

De behandeling vindt plaats bij een zorgaanbieder waar uw gemeente een contract mee heeft afgesloten. U heeft hierin keuze vrijheid.

PCC heeft een contract met:

- Regio Eemland

- Regio Zuid-Oost Utrecht

- Regio Foodvalley

 

Contact
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088 4656000 of via info@pccnederland.nl 


 


Bel mij voor
een afspraak

Wil je door ons gebeld worden om
een afspraak te maken? Laat dan hier
je gegevens achter