Je bent hier:  Kwaliteit

Kwaliteit van PCC

Missie PCC
‘Het versterken van de Basis GGZ bij volwassenen en kind- en jeugd in de regio.’

 

 Kwaliteitscertificaat

PCC is een professionele organisatie met oog voor kwaliteit. PCC biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg. In 2018 is het kwaliteitscertificaat van het Keurmerk Basis GGZ wederom toegekend aan PCC. Met het keurmerk laten wij onder andere zien dat er bij PCC aandacht is voor een goede verwijzing, er goede afspraken zijn gemaakt met samenwerkingspartners en wij continu werken en bijdragen aan het verbeteren van de zorg.


Cliëntervaringen
De kwaliteit van zorg staat voor PCC bovenaan, dit zie je onder andere terug in onze behandelwijze en de tevredenheid van onze cliënten. PCC geeft cliënten de ruimte om een zorgprogramma te beoordelen. De uitkomsten worden gebruikt voor de ontwikkeling van de praktijk.

 

Aan de hand van CQI vragenlijst is PCC in 2018 beoordeeld op drie verschillende schalen:
- Uitvoering behandeling 9,2 (1-10)
- Samen beslissen 16,3 (1-20)
- Bejeging 9,8 (1-10)

 

De cliëntervaringen zijn tevens terug te vinden via onderstaande link:
https://www.zorgkaartnederland.nl/zorginstelling/psychologiepraktijk-en-psychotherapiepraktijk-pcc-amersfoort-amersfoort-3044024

 

Beroepscode
PCC is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Hierdoor werkt PCC volgens ethische regels die in de beroepscode staan, waaronder geheimhouding en diverse kwaliteitseisen. 

Wanneer er sprake is van een klacht omdat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling dan is het belangrijk uw klacht eerst met de behandelaar te bespreken. Wij zijn aangesloten bij de LVVP en vallen hiermee onder het klachtenregelement van de LVVP. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze behandelvoorwaarden.

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de Generalistische Basis-GGZ en  de Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden, dit betreft de informatie over het kwaliteitsstatuut.

 

Zorgstanddaarden

Standaarden ondersteunen de behandelaren van PCC bij het leveren van goede zorg. Dit vormt een hulpmiddel bij het maken van keuzes. De zorgstandaarden zijn terug te vinden via onderstaande link:

https://www.ggzstandaarden.nl/zorgstandaarden

 

Onderzoek van PCC
Naast hoge kwaliteitsnormen wordt wetenschappelijke onderbouwing van effectieve interventies in de zorg steeds belangrijker. PCC werkt hieraan mee door:

- gebruik te maken van de zelfregulatiemethode. Om de kwaliteit van zorg te behouden en verbeteren wordt de effectiviteit van de zelfregulatiemethode jaarlijks geëvalueerd.
- samen met de Universiteit van Leiden te werken aan onderzoek naar de effectiviteit van de ‘problem solving process approach’ op het gebied van kwaliteit van werk en gezondheid van medewerkers.

 

Vragen
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-4656000 of via info@pccnederland.nl 

Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je
dan nu in voor onze nieuwsbrief.