Je bent hier:  Kwaliteit

Kwaliteit van PCC


Kwaliteitscertificaat
PCC is een professionele organisatie met oog voor kwaliteit en biedt laagdrempelige en toegankelijke zorg. In 2018 is het kwaliteitscertificaat van Keurmerk Basis GGZ wederom toegekend aan PCC. Met het keurmerk laten wij onder andere zien dat er bij PCC aandacht is voor een goede verwijzing, er goede afspraken zijn gemaakt met samenwerkingspartners in de GGZ-keten en wij continu werken en bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Missie
Onze missie is: ‘Het versterken van de Basis GGZ bij volwassenen en kind- en jeugd in de regio.’

De kwaliteit van zorg staat voor PCC bovenaan, dit zie je onder andere terug in onze behandelwijze en de tevredenheid van onze cliënten. PCC biedt dit via:

- Kortdurende, klachtgerichte zorgprogramma's
- Behandelingen met behulp van FaceTime gesprekken en hulp-apps
- Behandeleffecten en cliëntervaringen worden gemeten met behulp van de SQ48 en de CQ-index
- Intensieve samenwerking met verwijzers en samenwerkingspartners
- Professionele en persoonlijke begeleiding door universitair geschoolde en ervaren psychologen
- Vergoeding door verzekeraars en gemeenten


Beroepscode
PCC is aangesloten bij het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) en de EHPS (European Health Psychology Society). Hierdoor werkt PCC volgens ethische regels die in de beroepscode staan, waaronder geheimhouding en diverse kwaliteitseisen. 

Wanneer er sprake is van een klacht omdat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld de behandeling dan is het belangrijk uw klacht eerst met de behandelaar te bespreken. Wij zijn aangesloten bij de LVVP en vallen hiermee onder het klachtenregelement van de LVVP. Voor al onze behandelingen en overeenkomsten gelden voorts onze behandelvoorwaarden.

Kwaliteitsmanagementsysteem
PCC werkt conform de eisen van het Certificatieschema Eerstelijnspsychologenpraktijk van Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ) en voldoet aan de normen van Stichting Mirro. Dat wil zeggen dat:

- benodigde processen voor de gehele organisatie zijn vastgesteld
- de volgorde en interacties tussen processen is bepaald
- criteria, methoden en middelen zijn bepaald om de processen doeltreffend uit te voeren en te beheersen
- middelen en informatie beschikbaar zijn ten behoeve van uitvoering en bewaking van de processen
- beslissingsondersteunende instrumenten het verwijsproces ondersteunen en versterken
- samenwerkingsafspraken in de GGZ-keten zijn vastgesteld
- op basis van spiegelinformatie continue wordt gewerkt aan het verbeteren van de zorg

Het kwaliteitsmanagementsysteem maakt inzichtelijk hoe de zorg is geregeld. Daarbij worden interne kwaliteitsdoelstellingen met betrekking tot het geleverde product en de servicegraad van diensten duidelijk vastgesteld.


Onderzoek van PCC
Naast hoge kwaliteitsnormen wordt wetenschappelijke onderbouwing van effectieve interventies in de (jeugd)zorg steeds belangrijker. PCC werkt hieraan mee door:

- gebruik te maken van de zelfregulatiemethode. Om de kwaliteit van zorg te behouden en verbeteren wordt de effectiviteit van de zelfregulatiemethode jaarlijks geëvalueerd.
- samen met de Universiteit van Leiden te werken aan onderzoek naar de effectiviteit van de ‘problem solving process approach’ op het gebied van kwaliteit van werk en gezondheid van medewerkers.
 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van de Generalistische Basis-GGZ en  de Gespecialiseerde GGZ binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Het kwaliteitsstatuut kunt u hier vinden, dit betreft de informatie over het kwaliteitsstatuut.

 

Nieuws
Alles over het verloop van de onderzoeken én de nieuwste resultaten lees je op de nieuwspagina.

Vragen
Mochten er nog vragen zijn, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnummer 088-4656000 of via info@pccnederland.nl 

Schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je
dan nu in voor onze nieuwsbrief.